Informatie


Zoals in de Index reeds vermeld ging ik mij in de oorlogsjaren bezig houden met afstammingsonderzoek.
In die tijd richtte ik een verzoek aan de ambtenaar van de Burgelijke Stand te Breskens om informatie over een voorouder van Melle.
Als gevolg daarvan ontving ik een schrijven van de bekende fabrikant van Melle, die door de ambtenaar van de burgelijke stand was getipt, dat ik informatie inwon over zijn familie en voorgeslacht. Van hem ontving ik een aantal gegevens, waarmee ik mijn stamboom weer een eind kon uitbreiden.Hij schreef bovendien, dat de oudst bekende voorouder was  Heer Jan van Melle,ridder,gouveneur van Gent.Hij werd in 1477  onthoofd wegens zijn slechte bestuur. Ook was er in die tijd een Yolanda van Melle bekend, die door een hoge geestelijke was lastig gevallen.Zij had dat niet geaccepteerd en de geestelijke een klap in zijn gezicht gegeven. Ditlaatste werd niet in dank aangenomen en als boete moest de bewuste dame een zilveren hand aan de kerk betalen

Op de Pagina "Kwartierstaten en Parentelen" treft u een Parenteel aan van Ferdinandus van Melle..


Het zal duidelijk zijn, dat met onder meer deze gegevens in mijn achterhoofd de basis was gelegd voor verder spitten in mijn voorgeslacht.
Veel onderzoek heb ik verricht in vele archieven in ons land. Echter ook zeer veel is te danken aan informatie verkregen van derden. Helaas heb ik verzuimd steeds de bronnen waauit geput te vermelden, waarvoor mijn verontschuldigingen.


Zonder de vele anderen tekort te willen doen, ben ik veel dank verschuldigd aan de heer P.A.Siepman voor de enorme hoeveelheid informatie over het geslacht van mijn grootmoeder (Pietertje Jacoba Siepman) en de vele copieën van akten van hem ontvangen
Ook een tweetal interessante artikelen, t.w. over het ontstaan van de naam Siepman en over de activiteiten van Willem Siepman en zoon Peter tijdens de omwenteling in Doesburg in 1813 zijn van zijn hand en in zijn geheel overgenomen als bijlagen van de Parenteel van Jürgen Kistener(Siepman)

De zeer uitgebreide kwartierstaat van mijn schoondochter Fija van der Zande, bestaat voor een groot deel uit gegevens verkregen van haar ouders de heer en mevrouw van der Zande-van Mastrigt die ook zijn aangetast door het genealogie-virus..

 


Van mijn tweede schoondochter Janneke van Reede heb ik naast de kwartierstaat ook een parenteel opgenomen van de stamhouder van haar voorgeslacht van moeders kant,Willem van der Merwe.

Hetzelfde geldt voor de moeder van mijn derde schoondochter. Naast de kwartierstaat van Lena Smaal ook een parenteel van dit geslacht.

In de parenteel Oskam(p) heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de door Ron Boef verzamelde gegevens en wel in het bijzonder over het ontstaan van de geslachtsnaam.

Bij de update van 21 februari 2005 heb ik nog een aantal parentelen toegevoegd, van o.m. het voorgeslacht van mijn moeder (Mijsberg), alsmede van een tak uit mijn voorgeslacht (Mutsaerts) en van mijn stamvader Paulus Corsten.

In de loop der jaren heb ik een foto-archief aangelegd over het geslacht Merbis. Een deel uit deze collectie heb ik met ingang van de update van 
6 april 2003 als foto-album op de site opgenomen. De toegang vind U op de kop van de parenteel van het Geslacht Merbis.
Mocht U in het bezit zijn van foto-materiaal van personen, die in genoemde parenteel voorkomen, dan houd ik mij zeer aanbevolen voor een copie daarvan. 


Sinds de update van 10 april 2004 treft U ook een kwartierstaat aan van de echtgenoot van mijn oudste kleindochter Marieke, t.w. Hugo Kortekaas, alsmede een uitgebreide parenteel van de oudst bekende voorvader van dit geslacht, t.w. Frans Coppe.
Voor deze laatstgenoemde parenteel heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens van Ruud  de Ruiter en André de Kleine. Ook van gegevens van Han Kortekaas heb ik dankbaar gebruik gemaakt. Een bezoek aan zijn website is ook zeker aan te bevelen.Het adres luidt:

                                                                   http://hankortekaas.nl

 


Alle kwartierstaten en parentelen zijn opgemaakt met het   programma Oedipus. 
Bij alle kwartierstaten en parentelen   treft U  een aanklikbare personen-index aan.


Uw op- en aanmerkingen, verbeteringen en aanvullingen zie ik graag op mijn email-adres tegemoet.

                                                                                             

                                                                                          pzebregs@upcmail.nl

 


Terug naar de top

                                                                              Naar kwartierstaten en Parentelen

                                                                                                                                                                                          Naar Index