Genealogiepagina's

van

Piet Zebregs


Laatste update februari 2011


                             

                                                        

Het zal ongeveer 65 jaar geleden zijn dat mijn belangstelling voor afstammingsonderzoek werd gewekt.
Als nog studerende jongeling luisterde ik zondagmiddags naar de radio-uitzendingen van de Nederlandse Vereniging voor Sibbekunde.Het genealogie-virus deed zijn werk  en ik raakte besmet.

Helaas was het voor mij in die oorlogsjaren niet mogelijk om te reizen teneinde verschillende archieven te bezoeken. Het gevolg was, dat er op dat moment noodzakelijkerwijs een punt werd gezet achter de verdere onderzoeken en de  gevonden gegevens in een bureaulade verdwenen.


Tijdens de bevrijdingsfeesten ontmoette ik een leuk en aantrekkelijk meisje.Dit eerste contact groeide, na een korte onderbreking, uit tot een hechte vriendschap. Na enige tijd verloofden we, zoals in die tijd gebruikelijk en trouwden we in 1951.
Janny Merbis schonk mij drie zoons, die op hun beurt weer zorgden voor drie lieve schoondochters en 4 kleinkinderen, t.w. één kleinzoon en drie kleindochters.Een van de laatsten , t.w. Marieke, zorgde door 12 juni 2003 in Nieuwerkerk a/d IJssel in het huwelijk te treden voor uitbreiding van onze familie. Ook van haar echtgenoot, Hugo Kortekaas, treft U een kwartierstaat aan, alsmede een partenteel van zijn stamhouder Frans Coppen. Inmiddels is hun gezinnetje op 1 augustus 2006 verblijd met de geboorte van een wolk van een zoon, t.w Luuk Sebastiaan. (zie Mijn Nageslacht voor foto) 


In 1971 nam ik van de erven van mijn toenmalige werkgever het bedrijf over, waar ik sinds 1945 werkzaam was geweest. Het betrof een detailhandel in exclusieve binnenhuisverlichting, gevestigd in een betrekkelijk kleine winkel in het hart van Hillegersberg.
Al vrij spoedig bleek de winkelruimte te klein.De mogelijkheid om een winkelpand te huren met aanzienlijk meer ruimte en bovendien een woonhuis in dezelfde straat, werd dan ook met beide handen aangegrepen.Het oude pand werd aangehouden en gebruikt als atelier voor het vervaardigen van lampekappen en etalageruimte. .


De werkzaamheden in mijn zaak legden beslag op alle vrije tijd, hetgeen ik niet bezwaarlijk vond.
Immers mijn bedrijf was mijn enige hobby.


Toen ik dan ook op 65 jarige leeftijd mijn zaak kon verkopen, ontstond er plotseling een overvloed van vrije tijd, waar ik niet direct een vulling voor had.
Totdat, en U raadt het al; ik op een gegeven moment de genealogische gegevens in handen kreeg, die ik in mijn jeugd had vergaard.
De nieuwe hobby was geboren. Verscheidene archieven in het land werden bezocht en een computer werd aangeschaft om de vele gegevens te ordenen.


 Niet alleen de gegevens van mijn eigen voorgeslacht werden gezocht, doch ook die van mijn vrouw, schoondochters, vrienden, enz,
Op de volgende pagina's nadere informatie                                           Direct naar Kwartierstaten en parentelen

 

Mijn nageslacht                                                                                         Fotoalbum Geslacht Merbis                  

                                                                               

                                                      Email-adres: p.zebregs@upcmail.nl